Стандарт: Плашат Очите с убийство в затвора

Димитър Желязков – Очите е бил заплашен с убийство в килията, научи „Стандарт“. Заканите са били отправени както към него, така и към управата на зандана. Това призна шефът на бургаския затвор Деян Костов. „Взели сме всички мерки, за да предпазим Желязков. Следим го с камери всеки миг“, заяви Костов.

Бургас е градът на бебетата

Област Бургас излиза от тежката демографска криза, характерна за последното десетилетие на миналия век. Забавят се темповете на намаляване на населението, което е положителна тендеция за цялата страна. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Бургас на пресконференция по повод 128 – та годишнина от създаването на Българската статистика, предаде Дарик.

Данните за изминалата 2007 г. сочат, че естественият прираст е минус 790 души и това е най – малкото намаление на населението след 1993 г. Положителни тенденции са нарастване броя на ражданията в областта, увеличаване на средната продължителност на живота, намаляване на размерите на външната миграция и др. Постоянното население в областта е 420 095 души, като на 1000 мъже се падат 1050 жени. Близо 71 % живеят в градовете, а останалите 29 на сто са в селата. Населението в трудоспособна възраст се е увеличило и в края на 2007 г. е 269 127 души.

Статистиката показва, че се раждат повече момчета отколкото момичета, а в сравнение със страната раждаемостта в областта е с по – високи стойности. Основните причини за смъртността сред населението са болестите на органите на кръвообращението, като с най – голяма честота са мозъчносъдовите заболявания и исхемичната болест на сърцето. Намалява броят на сключените бракове, като за миналата година са регистрирани 1918 граждански съюза. По – малко са и разводите – 803.

Земеделският министър смята въпроса за рибарските пристанища за важен

Въпросът с рибарските пристанища е изключително важен и трябва да бъде решен сега и веднъж и завинаги, каза в Бургас министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Той и министърът на транспорта Петър Мутафчиев участват в Бургас в среща с кметове на морски общини по този повод.

Тази среща е безпрецедентна. Това е уникален шанс проблемите на рибарите да бъдат решени сега и веднага каза още Цветанов. Той призова дискусията да не бъде философска, а конкретна, за всяко пристанище – от Балчик до Ахтопол. За тях има отпусната помощ 103 милиона евро, 80 милиона ще бъдат доплатени от националния бюджет.

Според председателя на транспортната комисия в Народното събрание Йордан Мирчев, депутат от НДСВ в закона за пристанищата и морските пространства трябва да настъпят сериозни промени относно дефинирането на пристанищата като обществени, яхтени или рибарски.

Началникът на Морска администрация капитан Пейчо Манолов обясни, че е от изключителна важност ясното дефиниране кое е пристанище, кое лодкостоянка, за да може да се кандидатства с проект за субсидиране на техния строеж.