Семинар „Развитие на ученето през целия живот“ в Бургас

Министерството на труда и социалната политика организира регионален семинар на тема „Развитие на ученето през целия живот в България” на 11 и 12 юли 2008 г. в хотел „България”, Бургас.

Семинарът ще бъде открит от евродепутата Маруся Любчева от 14:00 часа, на 11 юли 2008 г. Ще бъдат обсъдени темите развитие на ученето през целия живот на европейско равнище, реформа на системата за образование в контекста на ученето през целия живот, националната политика за обучение на възрастни – промени в закона за насърчаване на заетостта, проекти и програми за обучение през 2008 г.

Ще бъде представена европейската програма „Учене през целия живот”. В двудневния семинар ще участват представители на областни и общински администрации, регионални структури на социалните партньори, регионални служби по заетостта, бюра по труда, регионални инспекторати по образование, университети, училища, центрове за професионално обучение и други институции от Североизточен и Югоизточен райони за планиране.

Едногодишният проект “Популяризиране на ученето през целия живот в България” се реализира от МТСП в рамките на програмата на Европейската комисия “Образование и обучение 2010”.

Вашият коментар