Иракли отново е свободна зона

Забраната за къмпиране на Иракли е спряна и глоба засега няма да има!
Адвокати от гражданска група “Да спасим Иракли” спечелиха първия рунд в Бургаски административен съд по жалбата срещу поредното безумно решение на Общинския съвет на Несебър от началото на летния сезон, което предвижда забрана за палатки на цялата територия на общината и глоба за къмпиране до 5000 лв.

Според адвокатите забраната е очевиден пример за превратно упражняване на власт от страна на общината, която с привидно законната цел да опазва обществения ред и чистотата, всъщност цели съвсем друго – да изгони любителите на дивия плаж от Иракли.

Безумно високия размер на глобата (около 10 пъти по висок отколкото глобите за всички други нарушения според същата наредба) нарушава изискването на АПК за съразмерност на действията на администрацията с целите на тези действия. До окончателното си произнасяне по съществото на спора съдът спря действието на забраната и това трябва да бъде обявено на интернет страницата на общината.

Мотивите на съда са, че палатките сами по себе си не увреждат обществения интерес за опазване на реда и чистотата, който е добре защитен с другите забрани в същата наредба, но увреждат правата на гражданите да пътуват и почиват както обичат, предава адвокат Веселин Паскалев.

Промяната в съответната наредба на общината бе предложена от “Сдружение на собствениците на земи в Иракли” в началото на лятото. Зад нея обаче съвсем ясно прозира намерението да се неутрализират и изгонят посетителите и любителите на един от последните останали диви плажове по Черноморието ни, за да няма свидетели на незаконно строителство, унищожаване на природата и нарушения срещу околната среда.

Другото им предложение за поставяне на бариера и въвеждане на ограничителен режим за автомобили не е било прието, но пък красноречиво подсказва плановете на вносителите му. За сравнение на размерите на глобите следва да се напомни, че за незаконен строеж максималната глоба е 20 000 лв! Разликата във вредите от двете деяния е очевидно несравнима.

Гражданска група “Да спасим Иракли” припомня, че в момента има отново нужда от спешна обществена подкрепа и призовава съмишлениците си да подкрепят подписката, адресирана до Европейския Омбудсман и ръководството на Главна Дирекция “Околна среда” в Европейската комисия. Тя е в отговор на отрицателното становище на Европейската комисия за откриване на наказателна процедура за нарушения в тази Натура 2000 зона.

Вашият коментар