Бургас е градът на бебетата

Област Бургас излиза от тежката демографска криза, характерна за последното десетилетие на миналия век. Забавят се темповете на намаляване на населението, което е положителна тендеция за цялата страна. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Бургас на пресконференция по повод 128 – та годишнина от създаването на Българската статистика, предаде Дарик.

Данните за изминалата 2007 г. сочат, че естественият прираст е минус 790 души и това е най – малкото намаление на населението след 1993 г. Положителни тенденции са нарастване броя на ражданията в областта, увеличаване на средната продължителност на живота, намаляване на размерите на външната миграция и др. Постоянното население в областта е 420 095 души, като на 1000 мъже се падат 1050 жени. Близо 71 % живеят в градовете, а останалите 29 на сто са в селата. Населението в трудоспособна възраст се е увеличило и в края на 2007 г. е 269 127 души.

Статистиката показва, че се раждат повече момчета отколкото момичета, а в сравнение със страната раждаемостта в областта е с по – високи стойности. Основните причини за смъртността сред населението са болестите на органите на кръвообращението, като с най – голяма честота са мозъчносъдовите заболявания и исхемичната болест на сърцето. Намалява броят на сключените бракове, като за миналата година са регистрирани 1918 граждански съюза. По – малко са и разводите – 803.

Вашият коментар