Какво означава бизнес коучинг и как работи?

Ако желаете да развиете своя потенциал, като мениджъри, то можете да се запознаете с един доказано ефективен метод за целта. Бизнес коучинг и vt-bg.com представлява тренинг, който позволява на начинаещия, а и на всеки мениджър, който има необходимост от освежаване на идеите да подобри своите възможности. На база на собствените сили и повишаване на темпото на работа, можете сами да видите последващите резултати. Този бизнес тренинг се отличава от останалите познати методи, тъй като се провежда индивидуално. Водещият, наречен коуч, се среща в работно време с вас за около час седмично. Целият период на сесиите продължава различни, според договорката.
Какво означава бизнес коучинг и как работи?
Началото на един бизнес коучинг започва с интервю, на което се определя настоящото ниво на мениджъра, като умения и конкретните задачи, пред които е изправен. Разглеждат се необходимостите на мениджъра, от негова гледна точка или тези аспекти, които смята, че има нужда да развие. Преди да се започне със същинските срещи се определят целите на работа, както и времето за тяхното изпълнение. Освен това се изработва и система за отчитане на резултатите, която позволява нагледно да се види цялостното развитие и прогресивни промени в различните посоки.

По време на бизнес обучението, коучът следи за начините на възприемане на подхода от мениджъра, както и за това как той се отразява върху спецификата на дейността. Водещият бизнес коучинг е професионалист и е преминал през всички възможни нива в йерархията, което позволява не само адекватна обратна връзка, но и много добра преценка за текущите необходимости. Идеята е мениджърът да бъде насочван, но не и да му се дават готови решения, за да може да развие целият спектър от възможности и да се използва в своя максимум. По този начин може да посреща самостоятелно предизвикателствата, с които го среща ежедневието и да придобие уменията да се справя с тях. Вижте подробности за ефективността на метода и преценете сами.